Digital Signage w urzędzie


Możliwe zastosowania systemu:

  • do wyświetlania informacji dla petentów,
  • do wyświetlania ogłoszeń i komunikatów,
  • do wyświetlania informacji dodatkowych: pogoda, czas, itd.