Digital Signage w szkole


Możliwe zastosowania systemu:

  • do wyświetlania informacji o aktualnościach z życia szkoły,
  • do wyswietlania informacji o wynikach zawodów i konkursów szkolnych,
  • do wyświetlania informacji o zastępstwach i zmianach w planach lekcji,
  • do wyświetlania zdjęć z imprez i uroczystości szkolnych,
  • do wyświetlania informacji o odjazdach autobusów szkolnych,
  • do wyświetlania informacji o ewakuacji w sytuacjach kryzysowych,
  • do wyświetlania informacji przedmiotowych, które będa miały za zadanie utrwalanie przerobionego materiału, np. wzory z lekcji matematyki, zdjęcia-fiszki utrwalające słówka z lekcji z języków obcych, itd. 
  • do wyświetlania informacji dodatkowych: pogoda, czas, itd.