Digital Signage w sklepie


Możliwe zastosowania systemu:

  • do wyświetlania reklam produktów z oferty,
  • do wyświetlania informacji o promocjach,
  • do wyświetlania informacji o firmie,
  • do wyświetlania ważnych informacji dotyczących użytkowania produktów (przechowywanie, zabezpieczanie, itd.) (można w ten sposób wpływać na zmnniejszenie liczby reklamacji spowodowanych np. niewłaściwym składowaniem i transportem). 
  • do wyświetlania informacji dodatkowych: pogoda, czas, itd.