Digital Signage w punktach usługowych


Możliwe zastosowania systemu:

  • do wyświetlania reklam usług z oferty,
  • do wyświetlania informacji o usługach,
  • do wyświetlania informacji o firmie,
  • do wyświetlania informacji dodatkowych: pogoda, czas, itd.