Digital Signage w przychodni zdrowia


Możliwe zastosowania systemu:

  • do wyświetlania informacji dotyczących organizacji pracy w placówce,
  • do wyświetlania informacji dla pacjentów,
  • do wyświetlania informacji o firmie,
  • do wyświetlania ważnych informacji dotyczących przygotowania się do zabiegów medycznych, 
  • do wyświetlania reklam produktów medycznych,
  • do wyświetlania informacji dodatkowych: pogoda, czas, itd.